ŁUKSJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ uzyskała dofinansowanie ze środków Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej na stanowisku szwaczki maszynowej.

W ramach pozystkanych środków dokonano zakupu:

  • podszywarki MAIER 252,
  • dziurkarki odzieżowej DURKOPP ADLER 581-321 MULTIFLEX.
  • krzesła,
  • oświetleniea maszynowego – lampek.

Celem projektu było utworzenie stanowiska pracy szwaczki maszynowej przystosowanego dla osoby niepełnosprawnej.

Całkowita wartość projektu: 78 306,33 zł.

Dofinansowanie: 60 000,00 zł.